Магальський ЗЗСО

І-ІІІ ступенів 

ім. Гр. Нандріша

Ліцензування

Виписка ЄДР

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності.

Свідоцтво про реєстрацію.

Структура та органи управління школи

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,

які навчаються

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Магальської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Гр. Нандріша

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти Магальської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Гр. Нандріша

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти Магальської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Гр. Нандріша

Освітні програми

Території обслуговування Магальської ЗОШ

І-ІІІ ступенів ім. Гр. Нандріша

Річний звіт директора Магальської ЗОШ

І-ІІІ ступенів ім. Гр. Нандріша

Правила прийому до закладу освіти

Мова навчання

Умови доступності для осіб з особливими

освітніми потребами

Вакансії

Моніторинг середнього балу з предметів

Правила поведінки здобувача освіти

Заяви про отримання ліцензії на провадження

освітньої діяльності