top of page

Магальський ліцей імені Григорія 
Нандріша

Ліцензування

Виписка ЄДР

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності.

Структура та органи управління ліцею

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,

які навчаються

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Магальського ліцею імені Григорія Нандріша

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти Магальського ліцею Григорія Нандріша

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти Магальського ліцею імені Григорія Нандріша

Освітні програми

Території обслуговування Магальського ліцею імені Григорія Нандріша

Річний звіт директора

Правила прийому до ліцею

Мова навчання

Умови доступності для осіб з особливими

освітніми потребами

Вакансії

Моніторинг середнього балу з предметів

Правила поведінки здобувача освіти

Заяви про отримання ліцензії на провадження

освітньої діяльності

bottom of page