top of page
Внутрішня система забезпечення якості освіти

Оцінювання освітнього середовища закладу

Закон про освіту

Державні стандарти

початкової школи

Концепція НУШ

Закон про булінг

Інклюзивне навчання

Державні санітарні правила і норми

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу

Професійний стандарт вчителя початкової школи

Сертифікація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників

Система оцінювання результатів навчання у закладі освіти

Оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу

Інструкція з діловодства

Про затвердження Змін до

Типового положення про атестацію педагогічних працівників

bottom of page