top of page

Магальський ліцей імені Григорія Нандріша

  • Фото автораНіка Інна Іванівна, директор

Атестація 2023

Атестація педагогічних працівників Магальськогго ліцею у 2022-2023 навчальному році проводилась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 року № 930 (зі змінами).

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

У 2022/2023 навчальному році черговій атестації підлягали 4 педагогічних працівника. А саме:

В ході атестації атестаційною комісією була проведена організаційна робота по підготовці і проведенню атестації, зокрема робота педагогів вивчалась і узагальнювалась наказами, заслуховувалась на педагогічних радах.

Враховуючи це, атестаційна комісія І рівня Магальського ліцею на підсумковому засіданні, 10.03.2023 року підвищували або підтверджували ту чи іншу кваліфікаційну категорію, педагогічні звання:


Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників і базувалась на принципах демократизму, гласності, колегіальності, всебічності.
Comments


bottom of page