top of page

Магальський ліцей імені Григорія Нандріша

 • Фото автораНіка Інна Іванівна, директор

Атестація 2022

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (зі змінами), Листа МОН України від 16.02.2016 № 1/9-80 «Щодо атестації педагогічних працівників», Закону України “Про освіту” (передбачає професіональну, моральну характеристику педагогічного працівника, указує на те, що відповідність посаді педагогічного працівника визначається за результатами атестації), Закону “Про загальну середню освіту” (стаття 27) - Важливість і обов’язковість атестації педагогічних працівників, терміни її проведення, перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань проведена атестація педагогічних працівників ліцею у 2021-2022 навчальному році.

Директором ліцею Ніка І.І. видано накази №142 від 20.09.2021р. "Про створення атестаційної комісії", №163 від 20.10.21 р. "Про затвердження списків педагогічних працівників закладу, які атестуються у 2021/2022 н.р." (додаток №1-список працівників, які підлягають атестації, додаток №2 – план заходів з проведення атестації, додаток №3 – графік засідань атестаційної комісії).

 • У 2021-2022 навчальному році підлягало атестації: 8 вчителів, що становить 20% від загальної кількості педпрацівників ліцею. Усі працівники пройшли курси підвищення кваліфікації (за індивідуальним планом) за фахом. Облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою, щорічно не менше 30 годин.

У міжатестаційний період педагоги брали активну участь у методичній роботі :

 • провели відкриті уроки, майстер-класи;

 • брали участь в вебінарах, онлайн-курсах, конференціях;

 • виступали з доповідями на педагогічних радах; засіданнях методичних комісій різного рівня;

 • брали участь у роботі шкільних методичних об"єднаннях, психолого- педагогічному тренінгу;

 • брали участь у предметних декадах;

 • були членами журі I, ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін; конкурсів.

Найбільш повно та яскраво особистості педагогів проявилися в ході творчих звітів. Кожен із них продемонстрував свою методичну та фахову майстерність, вміння володіти аудиторією, вільно висловлюватися. На засіданнях методичних комісій були створені оптимальні умови для активізації творчої діяльності педагогів (викладачі готували доповіді, повідомлення, обмінювалися досвідом, проводили відкриті заходи для колег). Педагоги дали змогу колегам простежити рівень зростання професійної майстерності.

Звіт про роботу педагогів, які атестувалися у 2021/2022 навчальному році було заслухано на засіданні атестаційної комісії (11.03.2022).

Підсумки рішення атетсаційної комісії Магальського ліцею про атестацію педагогічних працівників від 11.03.2022 року:

 • Антонеску Георгій Георгійович, вчитель фізкультури. Відповідає займаній посаді. Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» та 12 тарифний розряд.

 • Бурега Коріна Тодорівна, вчитель географії. Відповідає займаній посаді. Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» та 13 тарифний розряд. Асистент вчителя: встеновлено 12 тарифний розряд.

 • Буженіца Мар’яна Флорівна, вчитель української мови та літератури. Відповідає займаній посаді. Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» та 13 тарифний розряд. Асистент вчителя: встеновлено 12 тарифний розряд.

 • Мар’янчук Світлана Ярославівна, вчитель англійської мови. Відповідає займаній посаді. Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» та 12 тарифний розряд.

 • Кукуляк Анжела Георгіївна, вчитель образотворчого мистецтва. Відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Магальської сільської ради про відповідність Кукуляк А.Г. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», підтвердження педагогічного звання «старший учитель» та 14 тарифного розряду.

 • Мертикар Флоріка Миколаївна, вчитель початкових класів. Відповідає займаній посаді. клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Магальської сільської ради про відповідність Мертікар Ф.М. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», підтвердження 14 тарифного розряду та присвоєння педагогічного звання «старший учитель».

 • Хостюк Галина Григорівна, вчитель ЗУ, соціальний педагог. Відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Магальської сільської ради про присвоєнняя Хостюк Г.Г. кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Асистент вчителя: встеновлено 12 тарифний розряд.

 • Явдошик Оксана Георгіївна, вчитель української мови та літератури. Відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Магальської сільської ради про відповідність Мертікар Ф.М. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», підтвердження 14 тарифного розряду та присвоєння педагогічного звання «старший учитель».


Comments


bottom of page