top of page

Магальський ліцей імені Григорія Нандріша

  • Фото автораНіка Інна Іванівна, директорка школи

Атестація 2021

11 березня 2021 року в Магальському ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Григорія Нандріша пройшла атестація педагогічних працівників. Атестація проводилася відповідно до вимог чинного законодавства в системі освіти України, зокрема відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту», статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту », вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 за № 1255/18550, змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949, відповідних наказів ДОН та по Магальському ЗЗСО.

Основною метою атестації було стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Атестація відбувалася на принципах відкритості та колегіальності, гуманного та доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, повноти, об’єктивності та системності оцінювання їх педагогічної діяльності.

У 2020/2021 році в закладі освіти пройшли атестацію 6 педагогів. Загалом, атестаційною комісією І рівня проатестовано 2 педагогів, з них:

· 1 педагогу (Зайдел М.Т.) підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»;

· 1 педагогу (Корнуца І.Г.) присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»;

Крім того, за результатами засідання атестаційної комісії І півня порушуємо клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про:

· 1 педагога (Прокопчук А.О.) на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

· 2 педагогів (Партіка В.Д., Буженіца О.І.) на підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та підтвердження педагогічного звання «Старший учитель»;

· 1 педагога (Ніка І.І.) на підтвердження «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «Старший учитель».

Вітаємо вчителів Зайдел М.Т. та Корнуца І.Г. з успішним проходженням атестації. Вчителям Партіка В.Д., Прокопчук А.О,, Бужениці О.І. та Ніка І.І. бажаємо успіхів на наступній сходинці атестації - на атестаційній комісії ІІ рівня.


Comments


bottom of page